Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 121                  

Karar Tarihi     : 09/07/2020     


KONUSU:

            Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

           

          Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı toplantısına katılamayan;

            Dr. Osman GÜRÜN, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, İlhan ŞİMŞEK, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Yakup OTGÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.