Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :12                           

Karar Tarihi :15/04/2014           

KONUSU:

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU SEÇİMİ

              Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Atabey AKGÜN, Hurşit ÖZTÜRK, Eyüp KATIRCI, İlhan KURAL, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, Mustafa KARAKUŞ ve Mustafa YENİOĞLU 1 yıllığına  OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞLERDİR.