Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :121               

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesindeki 705.00 m2 yüzölçümülü 209 ada 6 numaralı Arsa olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Mustafa KARAKAYA'ya devrinin yapılması

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2015 tarih ve 47720051-301.01/506 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Mülkiyetinin 383/705 hissesinin Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesindeki 705.00 m2 yüzölçümülü 209 ada 6 numaralı Arsa olarak kullanılan parselin hissedarı olan Mustafa KARAKAYA' nın 17/03/2015 tarihli satın alma dilekçesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde satılarak değerlendirilmesi  Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesindeki 209 ada 6 numaralı parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında devrinin yapılması  hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Mülkiyeti Belediyemize ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesindeki 705.00 m2 yüzölçümlü 209 ada 6 numaralı Arsa olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Mustafa KARAKAYA'ya devrinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.