Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :121                     

Karar Tarihi   :13/06/2019        

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülen hizmetleri kapsamında; özellikle hafriyat ve atık sahalarının yollarının eğimli, stabilize ve bozuk yollar olduğundan, hizmetlerin aksamaması için  yerden yüksek ve eğimli  arazilere tırmanabilecek araçlara ihtiyaç duyulmakta olup; belirtilen sebeplerden dolayı Daire Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet Pickup tarzı aracın Devlet malzeme Ofisi’nden satın alınabilmesi hususunun görüşülmesi.

           Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 31.05.2019 tarihli ve 46240020-930-E.1589 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.