Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 12                             

Karar Tarihi  : 09/01/2020               

 

KONUSU:

       Sermayesinin %100 hissesine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu Beltes Tarım Orman Ürünleri ve Petrol Ticaret Anonim Şirketi’nin 03.01.2020 tarihli dilekçesinde, 27.12.2019 tarihinde şirketin olağanüstü genel kurulunun yapıldığı ve şirket ana sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 2 nci maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin tadil edildiği belirtilmiş olup; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 50035491-431.04 sayılı görüş yazısına istinaden söz konusu şirketin yazı ekinde bulunan esas sözleşmesinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi


      Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarihli ve 79556812-105.04-E.137 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;