Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :122                            

Karar Tarihi :12/08/2014                           

KONUSU:

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 08/08/2014 tarih ve 49455679-301.03-322sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

   Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.