Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :122                              

Karar Tarihi   :13/06/2019   

 

KONUSU:

          Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 30/01/2019 tarih ve 62858511-520- E:5608 sayılı yazısı ve ekleri ile Uluslararası Antik Kentler Forumunun ikincisinin 14-18 Ağustos 2019 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nun Ryazan kentinde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup; Konaklama ve yeme içme giderleri ev sahibi ülke tarafından karşılanacak olan söz konusu Forum’a Belediye Başkanlığımızı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı V. Emin MADRAN, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Koruma, Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Esin GENÇTÜRK GÜMÜŞ ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personeli Kerem EKİNCİ’nin katılabilmesi için gerekli görevlendirmenin yapılabilmesi ve Kerem EKİNCİ’ ye hizmet damgalı (gri) pasaportun çıkartılması konusunun görüşülmesi.

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2019 tarihli ve 36521862-952.03.06.03-E.5305 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.