Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 122                  

Karar Tarihi     : 09/07/2020     


KONUSU:

               Gün Tespiti


        Gelecek meclis toplantısının 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.