Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :123                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016   

KONUSU:

      31-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının   

       ı) Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi  N20b-02b-3b ve N20b-02b-3c pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

      18/02/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/02/2016 tarih ve 36521862-310.01-720 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi N20b-02b-3b ve N20b-02b-3c pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/02/2016 tarih ve 36521862-310.01-720 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.