Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :123                                                   

Karar Tarihi :12/08/2014                                                    

KONUSU:

 Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 11/08/2014 tarih ve 17712963-010-03/12299 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği aşağıda belirtildiği şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği İçin Tıklayınız.