Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 123                  

Karar Tarihi : 10/05/2018      

KONUSU:

Meclis üyeliği görevinden istifa eden Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU’nun yerine, boşalan encümen üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. maddesinin 3. fıkrası gereğince gizli oyla encümen üyesi seçiminin yapılması.   

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2018 tarihli ve 56567348-105.03-E.1603 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.