Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :124                                          

Karar Tarihi  :10/03/2016                                

KONUSU:

31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

i)5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin    itirazların görüşülmesi.

    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; 02.03.2016 tarihli raporu ve eki değerlendirme listesinde;

 10 Aralık 2015 tarihli meclis toplantısında meclise sunulan “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi” konusu imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Eki için Tıklayınız