Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :124                            

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

GÜNDEM

 27, 28, 29 ilave 3 gündem maddesi ile birlikte 29 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.       

1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılan Kavaklıdere İlçe Belediyesi Ek Bütçesi, b) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) Gereğince Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belirlenmesi. 2- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları a) Ula İlçesi, Kızılağaç Köyü, 131 Ada, 1 Parselin Belediye Hizmet Alanına Dönüşmesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği b) Ula İlçesi, Kızılağaç Köyü, 131 Ada, 1 Parselin Belediye Hizmet Alanına Dönüşmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği c) Yatağan Belediyesi, Yeni Mahalle, Ortaova Mevkii, 130 Ada, 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanmasına İlişkin Ön İzin Verilmesine Ait 02/05/2014 Tarih ve 2014/51 Sayılı Yatağan Belediyesi Meclis Kararı d) Menteşe İlçesi, 115 Ada, 19 Parsel, 1073 Ada, 1 Parsel ve 1072 Ada, 1 Parsellerin Belediye Hizmet Alanı Olarak Planlanmasına İlişkin Hazırlan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği e) Menteşe İlçesi, 115 Ada 19 Parsel, 1073 Ada, 1 Parsel ve 1072 Ada, 1 Parsellerin Belediye Hizmet Alanı Olarak Planlanmasına İlişkin Hazırlan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği f) Ula İlçesi, Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlemesine İlişkin Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 2011/67 Esas Nolu Kararı Gereği Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Planı Revizyonu g) Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi, 1 Pafta, 73, 75 ve 410 parsellerde Belediye Hizmet Alanına İlişkin Hazırlanan Kavaklıdere Belediye Meclisinin 06/06/2014 Tarih ve 39 Sayılı Kararı İle Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3-  Defin Hizmetleri Hariç Olmak Üzere, Mezarlık Alanlarının Tespiti, Tesisi, İşletilmesi Veya İşlettirilmesi Konuları İle Birlikte; Mezarlıklarda Yapılacak Olan Genel Temizlik, Ot Biçme, Bakım, Onarım Vb. Hizmetlerin İlçe Belediyelerimizle Birlikte Yürütülmesi. 4- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 5- Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 6- Organizasyon Şemasının Güncellenmesi, 7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 8- Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 9- Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 10- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, 11-  Alt yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği, 12- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, 13- Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, 14- Muğla Büyükşehir Belediyesi Hal Yönetmeliği, 15- Araç Alınması. 1 Adet17+1 (T5) Minibüs,1 Adet  (T2) Binek Araç,1 Adet (T7) Pikap, 2 Adet Motosiklet, 16- Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenlerden Alınacak Olan Teminat Miktarının Belirlenmesi, 17-  Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 18-Milas İlçe Belediyesi Ek Bütçesi, 19-  Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 20-  Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Sekibaşı Mevkii 12 Ada 10 Parseldeki 540,17 M² Taşınmazın Sekibaşı Kadın Dayınışma Evi Olarak Kullanılması Koşulu İle Bedelsiz Olarak Menteşe Belediye Başkanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e Ve 75/d Maddeleri Gereğince Taşınmazın Teslim Edildiği Tarihten İtibaren 10 Yıllığına Tahsis Edilmesi, 21- Menteşe İlçesi Karşıyaka Mahallesi Karamuğla Mevkii 128 ada 7, 8, 9 parselde bulunan taşınmazların Tarihi Şaraphane olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Menteşe Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazların teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi, 22- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesine ½ hisse oranında ve müstakilen devri yapılan taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesine Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksimi, 23- Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 264 ada 91 nolu  parsel üzerinde bulunan binanın zemin katındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu bağımsız bölümlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, 1. Kat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu bağımsız bölümlerin Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği, 1. kat 8 nolu bağımsız bölüm ve 2. kat 17, 18, 19, 20 nolu bağımsız bölümlerin Maliye Hazinesi adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescili, 24- Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi 1774 numaralı parselde bulunan 728,38 m² taşınmazın Cami olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi, 25- Menteşe İlçesi, Muratlar  Mahallesi, 207 ada 36 parselde bulunan 476,01 m² ‘Cami ve Avlusu’ Vasıflı Taşınmazın Cami olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi, 26- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Bodrum İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi yeri için; Bodrum Kumköy Çatal Deresi Mevkiindeki 127 ada, 1-2-3-4-5 parsel numaralı Milli Emlak Müdürlüğüne ait taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi, 27- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, 28- Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 29- Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planı.