Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 124                  

Karar Tarihi : 10/05/2018      

KONUSU:

Meclis üyeliği görevinden istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi mensubu Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU’nun yerine, boşalan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. fıkrası gereğince yeni üyenin seçilmesi.   

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2018 tarihli ve 56567348-105.03-E.1604 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.