Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :125                            

Karar Tarihi             :09/09/2014               

KONUSU:

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUN 25. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA YAPILAN KAVAKLIDERE İLÇE BELEDİYESİ EK BÜTÇESİ.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 12/08/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  23/07/2014 tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Kavaklıdere Belediyesi Meclisinin 04.07.2014 tarih ve 49 sayılı meclis kararına istinaden Kavaklıdere Belediyesi 2014 mali yılı ek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 03/09/2014 tarihli toplantısında incelendi.

6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir kurulması hakkındaki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih itibariyle Kavaklıdere Belediyesi’nin Büyükşehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Kavaklıdere Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 37.maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle 04/07/2014 tarih ve 49 nolu meclis kararı ile Kavaklıdere  Belediyesinin 2014 mali yılı bütçesine 2.285.000.00.-TL’ lik aşağıdaki listede bulunan kalemlere ek bütçe yapıldığı komisyonumuzca görülmüştür.

 Plan ve Bütçe komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan Kavaklıdere İlçe Belediyesi ek bütçe Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

GELİR                                                                                                           2.285.000,00 TL

01 2 9 51  Bina Vergisi                                                                                         80.000,00 TL

01 2 9 52  Arsa Vergisi                                                                                        37.000,00 TL

01 2 9 53  Arazi Vergisi                                                                                       18.000,00 TL

01 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi                                                                        25.000,00 TL

01 2 9 58 Tellallık Harcı                                                                                      40.000,00 TL

03 1 2 99  Diğer Hizmet Gelirleri                                                                      400.000,00 TL

04 3 1 02  Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                               550.000,00 TL

05 2 2 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar                              935.000,00 TL

06 1 3 01 Diğer Bina Satış Gelirleri                                                                   200.000,00 TL 

GİDER                                                                                                           2.285.000,00 TL


46 48 09 18 01 1 1 00 5 01 1  MEMURLAR                                                        70.000,00 TL

46 48 09 18 01 1 1 00 5 02 1  MEMURLAR                                                        10.000,00 TL

46 48 09 18 01 1 1 00 5 03 5  HİZMET ALIMLARI                                           10.000,00 TL

46 48 09 18 01 1 1 00 5 03 7  MENKUL MAL, GAY. HAK.AL.BAK. GİD.    10.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 01 1 MEMURLAR                                                      140.000,00TL.

46 48 09 30 04 4 3 00 5 01 3 İŞÇİLER                                                              130.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 02 1 MEMURLAR                                                        20.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 02 3 İŞÇİLER                                                                55.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 03 2 TÜK. YÖNEL.MAL VE MALZ. ALIM GİD.     65.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 03 4 GÖREV GİDERLERİ                                           20.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 03 5 HİZMET ALIMLARI                                         330.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 03 7 MENKUL MAL, GAY. HAK.AL.BAK. GİD.  100.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAK.ONAR. GİD.      500.000,00 TL

46 48 09 30 04 4 3 00 5 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI                                200.000,00 TL

46 48 09 33 01 3 9 00 5 01 1 MEMURLAR                                                         65.000,00 TL

46 48 09 33 01 3 9 00 5 02 1 MEMURLAR                                                         10.000,00 TL

46 48 09 33 01 3 9 00 5 03 2 TÜK. YÖNEL.MAL VE MALZ.ALIM GİD.       20.000,00 TL

46 48 09 33 01 3 9 00 5 03 7 MENKUL MAL.GAY.HAK ALIM BAK. GİD.  40.000,00 TL

46 48 09 33 01 3 9 00 5 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ                100.000,00 TL

46 48 09 33 01 3 9 00 5 09 6 YEDEK ÖDENEK                                               300.000,00 TL

46 48 09 40 03 9 9 00 5 01 1 MEMURLAR                                                         30.000,00 TL

46 48 09 40 03 9 9 00 5 03 2 TÜK. YNEL. MAL VE MALZ. ALIM GİD.         35.000,00 TL      

46 48 09 40 03 9 9 00 5 03 7 MENKUL MAL GAY. HAK ALIM BAK. GİD.  25.000,00 TL