Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 125                   

Karar Tarihi : 10/05/2018      

KONUSU:

Meclis üyeliği görevinden istifa eden Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Gültekin AKÇA’nın yerine, boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. fıkrası gereğince yeni üyenin seçilmesi.   

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2018 tarihli ve 56567348-105.03-E.1605 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.