Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 125                  

Karar Tarihi     : 13/08/2020      

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C-3-C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

                             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.07.2020 tarihli raporunda;