Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :126                            

Karar Tarih  :09/09/2014                

KONUSU:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45) GEREĞİNCE BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 03/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.08.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen;  6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 11.07.2014 tarih ve 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda İlan ve Reklam vergisi, Eğlence Vergisi (biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde), İşgaliye Harcı,Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcı ile ilgili  Kanunda alt ve üst limiti belirlenen vergi ve harç  miktarlarının  tebliğe göre belirlenmesi istenmektedir.

Bu tebliğe göre Büyükşehir Belediyemizin sınırları göz önüne alınarak tarifelerin üç guruba ayrılarak belirlenmesinin uygun olacağı,

Bu tebliğe göre, ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifeleri, 2464 sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamındaki İlçe Belediyelerimizin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk kapsamında veya daha sonra girecek caddelerde uygulanmak üzere

Marmaris, Bodrum, Fethiye Birinci Grupta,

Menteşe, Milas, Yatağan, Ortaca, Dalaman, Datça İkinci Grupta,

Ula, Seydikemer, Kavaklıdere, Köyceğiz Üçüncü Grupta,

değerlendirileceği uygun olacaktır.

Bu kriterlere uygun olarak Bazı Maktu ve Harç Tarifelerine ilişkin tablo doldurularak Plan ve Bütçe komisyonunca kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe komisyonunca katılanların oybirliği ile kabul edilen aşağıdaki Bazı Maktu ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO

İL ADI                  :MUĞLA.

BELEDİYE ADI  :MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

A)                  İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az

(TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

100

70

35

Cadde

20

100

100

70

35

Sokak

20

100

100

70

35

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

40

30

15

Diğer

8

40

40

30

15

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

10

5

3

Cadde

2

10

10

5

3

Sokak

2

10

10

5

3

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

150

75

52

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

150

75

52

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,25

0,20

0,10

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

0,02

0,50

0,50

0,30

0,10