Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 126                           

Karar Tarihi : 10/05/2018               

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından değerlendirilmeyen, mülkiyeti mülga Çayan Köy Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Çayan Mahallesi 132 ada 33 parsel numaralı, 421,66 m² yüz ölçümlü “Köy Konağı ve Bahçesi” nitelikli taşınmazın Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince Seydikemer Belediye Başkanlığı adına devir edilmesi hususunda, 5018 sayılı Kanunun 45. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 27/04/2018 tarihli ve 99506623-756.01-E.1388 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.