Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :126                           

Karar Tarihi   :13/06/2019   

 

KONUSU:

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi               

 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı toplantısına katılamayan;   

Mehmet Onur ŞAHBAZ, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Kamil CEYLAN, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Mehmet ATEŞ, Yakup OTGÖZ, Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa KARAKUŞ’un mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.