Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 127                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018               

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından hatalı devir yapıldığı tespit edilen, İlimiz, Seydikemer İlçesi İzzettin Mahallesi 1173 parsel nolu tarla niteliğindeki 4.280,00 m² yüzölçümlü, halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılan taşınmazın, Medeni Kanunun 698 ve 699. maddeleri gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına düzeltilerek tashihen devredilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 75/d maddeleri uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 27/04/2018 tarihli ve 99506623-756.01-E.1399 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.