Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :128                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          a) İlimiz Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, tapuda N20-d-14c-3c pafta, 132 ada, 49 parselde kayıtlı toplam 7.126,82m² yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde “Tarımsal Tesis Alanı  (Zeytinyağı Üretim Tesisi)”  amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2016 tarihli raporunda;

29/03/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2016 tarih ve 36521862-310.99-1080 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Denizova Mahallesi, Mezarboğazı Camiyaka Mevkii, tapuda N20-d-14c-3c pafta, 132 ada, 49 parselde kayıtlı toplam 7.126,82m² yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde “Tarımsal Tesis Alanı  (Zeytinyağı Üretim Tesisi)”  amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.