Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 128                  

Karar Tarihi  : 13/04/2017      

KONUSU:

         2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

         a) Kavaklıdere Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.   

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.03.2017 tarihli raporunda;

          Plan ve Bütçe Komisyonu 23/03/2017 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2017 tarih ve 742 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/03/2017 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediyesi’nin 16/02/2017 tarih ve 196-46/277 sayılı yazısı ile gönderdiği “Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Meclise sunulduğu şekilde, aşağıda belirtildiği gibi kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur. 

Kararın devamı için tıklayınız.