Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 128                      

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    a) Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait yazı eki listede belirtilen taşınmaz malların satışının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.07.2019 tarihli raporunda;

    09.07.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2019 tarih ve 99506623-105.04-E.1608 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait yazı eki listede belirtilen taşınmaz malların satışının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında görüşülmesi konusu görüşüldü.

     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2019 tarih ve 99506623-105.04-E.1608 sayılı yazısında;