Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :129                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          b) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 389 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi          

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.03.2016 tarihli raporunda;

          29/03/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2016 tarih ve 36521862-310.01-1118 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 389 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2016 tarih ve 36521862-310.01-1118 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.