Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 129                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018               

KONUSU:

İlimiz, Ortaca İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 126 ada, 14 parsel numaralı, 4.336,81 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın ekli krokide A ile gösterilen 2.200,00 m²'lik kısmının, 2019 yılının Mart Ayına kadar “çok amaçlı düğün salonu” yapılarak kullanılması koşulu ile teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Ortaca Belediye Başkanlığına tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1450 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Eki için Tıklayınız.