Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 129                  

Karar Tarihi     : 13/08/2020      


KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         e) 12.03.2020 tarih ve 58 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, askı süresi içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.07.2020 tarihli raporunda;

 

 

Kararın devamı için tıklayınız.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.