Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :130               

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Mobil Sahne Tır’ın Devlet Malzeme Ofisinden alınması

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 01/04/2015 tarih ve 82443048-050.01.02-2015-266 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet MOBİL SAHNE TIR’ına ihtiyaç duyulmaktadır.

             Söz konusu aracın Devlet Malzeme Ofisinden alınması hususunda karar alınmak üzere, yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet Mobil Sahne Tır’ın Devlet Malzeme Ofisinden alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.