Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 131               

Karar Tarihi     : 13/08/2020  

 

KONUSU:

               Büyükşehir Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Zabıta Şube Müdürlüğünün adının “Zabıta Şube Müdürlüğü I” olarak değiştirilmesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere “Zabıta Şube Müdürlüğü II” ihdas edilmesi ve Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. maddesi gereğince görüşülmesi

                         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06.08.2020 tarihli ve 58798979-601.04.01-E.2228 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

 

Kararın devamı için tıklayınız.

 

Ek için tıklayınız.