Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :13                             

Karar Tarihi :15/04/2014  

  KONUSU:

İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKKI BELİRLENMESİ

              Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 12/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

   5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. Maddesi; Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denilmektedir.

              Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, ödenecek net Meclis Huzur Hakkı'nın 133,00TL tespitine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.