Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 131                  

Karar Tarihi : 13/04/2017      

KONUSU:

          2.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

         ç) Seydikemer Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.    

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.03.2017 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.