Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 131                           

Karar Tarihi : 10/05/2018               

KONUSU:

2015 yılından bu yana tarihi ve kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına esas olarak İl genelinde çalışmaların devam ettiği Stratonikeia ve Lagina, Knidos, Burgaz, Pedasa, Letoon, Tlos, Kaunos, Beçin, Labraunda ve Euromos Arkeolojik Kazılarına, Başkanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili Kazı Başkanlıkları arasında düzenlenecek işbirliği protokolleri ve bütçe imkanları doğrultusunda; ayni yardımda bulunulmasına karar verilen, bu kapsamda 2018 yılı için de İlimizde yürütülen, yukarıda bahsi geçen Arkeolojik Kazılarının her birine ayni destekte bulunulması konusunun 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinin (b) bendi, aynı kanunun 75. maddesinin (a) ve (b) bendi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (o) bendi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2018 tarihli ve 36521862-754-E.2558 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.