Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 131                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

   a) 2019 yılında Ula Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine güncellenerek eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.07.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.