Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 13                           

Karar Tarihi : 09/01/2020     


KONUSU:

         İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23/12/2019 tarih ve 6992 sayılı yazısında bildirildiği gibi, DTO Marmaris isimli geminin, isminin korunması şartıyla,  İlimiz koylarında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması çalışmalarında kullanılması amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Ek "Hibe Protokolü" kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.


          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarihli ve 46240020-020-E.59 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;