Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 132                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

         Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Kurucuova Mahallesi 225 ada 1 parsel numaralı 4260,84 m² yüzölçümlü "mezarlık" niteliğindeki taşınmazın ekli kroki üzerinde (A) harfi ile gösterilen 667,49 m²'lik kısmın ibadethane olarak kullanılması amacı ile Kavaklıdere İlçe Müftülüğüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği, teslim edildiği tarihten itibaren 25 (yirmibeş) yıl süreliğine bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1851 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;