Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 132                           

Karar Tarihi     : 13/08/2020               

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1027 ada, 6 parsel numaralı 11.355,98 m² yüz ölçümlü taşınmazda yapımı tamamlanan Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nin bodrum ve zemin katında bulunan 330 araç kapasiteli otopark alanının "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla yıllık ₺10.000,00 + KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dâhilinde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1703 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

 Kararın devamı için tıklayınız.