Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 133                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

         İlimiz, Fethiye ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 504/1 Sokak üzerinde bulunan açık otopark alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi hükmü doğrultusunda; yıl içerisinde kazanılan brüt gelirin %10'unun, her yılın son iş gününde kira ücreti olarak Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında 5 (Beş) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2019 tarihli ve 36924739-105.04-E.14320 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;