Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :134                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          f) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 33 pafta, 649 numaralı parselde kayıtlı, 23.080m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4-C imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

         12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-1180 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 33 pafta, 649 numaralı parselde kayıtlı, 23.080m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik N20-B-22-C-3-D ve N20-B-22-C-4-C imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-1180 sayılı yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.