Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :134               

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Asfalt Tamir ve Bakım Aracı, 4 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet 17+1 Minibüs ile 2 Adet Çift Kabin Kasalı Kamyonet olmak üzere iş makine ve araçların Devlet malzeme Ofisinden satın alınması

            Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03/04/2015 tarih ve 53398871-301.03-1094 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Daire Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirttiğimiz 4 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Asfalt Tamir ve Bakım Aracı, 4 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet 17+1 Minibüs ile 2 Adet Çift Kabin Kasalı Kamyonet olmak üzere iş makine ve araçların Devlet malzeme Ofisinden satın alınabilmesi için Makamınızca da uygun görülmesi halinde talebimizin gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu;

Arz Ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere, ekli listede ihtiyaç olarak belirtilen 4 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Asfalt Tamir ve Bakım Aracı, 4 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet 17+1 Minibüs ile 2 Adet Çift Kabin Kasalı Kamyonet olmak üzere iş makine ve araçların Devlet malzeme Ofisinden satın alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Kararın devamı için tıklayınız.