Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 134                           

Karar Tarihi  : 10/05/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada 271 parsel numaralı, 25.032,29 m² yüz ölçümlü taşınmazda yer alan Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminalinin zemin katındaki 9,70 m² yüz ölçümlü 4 nolu bağımsız bölümün "Büfe" olarak işletilmesi amacıyla yıllık 20.000,00 TL+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde, teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.   

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1535 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.