Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 134                           

Karar Tarihi     : 13/08/2020               

 

KONUSU:

             Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1027 ada, 6 parsel numaralı 11.355,98 m² yüz ölçümlü taşınmazda bulunan Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nin 20 bağımsız bölüm numaralı 1.487,70 m²’lik alanının sosyal tesis olarak işletilmek üzere yıllık ₺10.000,00+KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret A.Ş'ne işletme devri yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi 

                      Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1706 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

 

Kararın devamı için tıklayınız.