Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :135                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          g) İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, 3005 ada, 18, 19, 20, 21 parseller ile 3006 ada, 17, 18 parsellerde, Dalaman Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazların ve yoldan ihdas edilmesi gereken artık alanların imar adası dışına çıkarılarak kaldırım ve cep otopark olarak düzenlenmesine yönelik Dalaman Revizyon Uygulama İmar Planının O21-B-22-A-4-A ve O21-B-22-A-4-B numaralı plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

         12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-1181 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, 3005 ada, 18, 19, 20, 21 parseller ile 3006 ada, 17, 18 parsellerde, Dalaman Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazların ve yoldan ihdas edilmesi gereken artık alanların imar adası dışına çıkarılarak kaldırım ve cep otopark olarak düzenlenmesine yönelik Dalaman Revizyon Uygulama İmar Planının O21-B-22-A-4-A ve O21-B-22-A-4-B numaralı plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-1181 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.