Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :135                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 135 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/04/2015 tarih ve 31514194-301.05-1217 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 135 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  hazırlanmış olup, makamınızca da uygun görülmesi halinde Taslak Yönetmeliğin Belediye Meclisinde görüşülmesi için, yazımızın gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu; Arz ederim. Denilmektedir.

 Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 135 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen, eki Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin meclise geldiği şekliyle aynen kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Kararın devamı için tıklayınız.