Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :136               

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Marmaris ve Muğla Engelliler Derneği’nin yazılarıyla talep edilen Toplumda engelli olarak yaşamını sürdürmeye çalışan tüm engel gruplarından engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarının sağlanması, engelli hastaların evinden hastaneye, hastaneden evine götürülmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi amacı ile kullanılmak üzere D.M.O’den 5 adet engelli nakil aracı (14+1 minibüs) alınması 

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2015 tarih ve 43381079-301.05-1218 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Marmaris Engelliler Derneği’nin 24.12.2014, Muğla Engelliler Derneği’nin de 15.02.2015 tarihli yazıları ile özellikle engelli nakil vasıtası bulunamaması nedeniyle evinden çıkamayan engellilerimizin insanı yaşam kalitelerinin artırılması ve sosyal yaşama entegre olması amacıyla, engellilerin evlerinden sağlık kurumlarına, sağlık kurumlarından evlerine yada başka sağlık kurumlarına nakillerini sağlanması için Büyükşehir Belediyemizce engelli nakil araçlarının faaliyete geçilmesi talep edilmektedir.

            Toplumda engelli olarak yaşamını sürdürmeye çalışan tüm engel gruplarından engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarının sağlanması, engelli hastaların evinden hastaneye, hastaneden evine götürülmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi sosyal belediyecilik anlayışımızın  bir gereği olarak düşünülmektedir. Bu amaçla kullanılmak üzere D.M.O’den 5 adet engelli nakil aracı (14+1 minibüs) alınması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Toplumda engelli olarak yaşamını sürdürmeye çalışan tüm engel gruplarından engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarının sağlanması, engelli hastaların evinden hastaneye, hastaneden evine götürülmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 5 adet engelli nakil aracı (14+1 minibüs) alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.