Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :136                                        

Karar Tarihi :09/09/2014                           

KONUSU:

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK                                                  

             Özel Kalem Müdürlüğü’nün 03/09/2014 tarih ve 91388608-010.03-2014-15279-1 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

 Özel Kalem Müdürlüğü’nün, 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ’’Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükmü çerçevesinde hazırlanan, Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki şekilde Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.