Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 136                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

         Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğundaki yol ağı içerisinde kaldığı tespit edilen, Onaylı İmar Planı veya İlgili Bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesi bulunmayan yazı eki krokilerde belirtilen, İlimiz, Seydikemer İlçesi, Döğer ve Yaka mahallelerinde yer alan taşınmazların zeminde fiilen yol olarak kullanılan taralı kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10’ncu maddesine istinaden Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09.07.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1911 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
Ek-2 için tıklayınız.