Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :137                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

İşletme izni Büyükşehir Belediyemize ait, Bağyaka/ Yatağan 48001, Kapukargın/ Dalaman 48002, Dereköy / Bodrum 48003, Karahayıt / Milas 48004 ve Girmeler / Fethiye 48005 No’lu “Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular” İşletme Ruhsatlı Sahaların “Kaplıca Turizm Yatırımları Açısından İrdelenmesi” çalışmaları planlanmaktadır. “Termal Turizm Yatırımları Kapsamında Beş Jeotermal Kaynağın İrdelenmesi” projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programına dahil olması   

            Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2015 tarih ve 23665726-604.01.01.2015-251 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

  İşletme izni Büyükşehir Belediyemize ait, Bağyaka/ Yatağan 48001, Kapukargın/ Dalaman 48002, Dereköy / Bodrum 48003, Karahayıt / Milas 48004 ve Girmeler / Fethiye 48005 No’lu “Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular” İşletme Ruhsatlı Sahaların “Kaplıca Turizm Yatırımları Açısından İrdelenmesi” çalışmaları planlanmaktadır.

“Muğla ilinde, deniz kum güneş turizm anlayışının dışında, alternatif turizm/ kaplıca turizmi gelirleri elde edilmesiyle, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan kentsel gelişmeyi sağlamak ve sosyal belediyecilik anlayışı içinde, termal turizm sektöründeki ihtiyaçların karşılanmasında destek olmak” olarak açıklanabilecek proje çalışmaları kapsamında; belirtilen sahalarda jeolojik, jeoteknik ve jeofizik alanlarında çalışmalar yapılacak, bölgenin kaplıca turizmi açısından değerlendirilmesine yönelik “Sürdürülebilir Jeotermal Yatırım Planı”nın hazırlanması çalıştayı ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.

“Termal Turizm Yatırımları Kapsamında Beş Jeotermal Kaynağın İrdelenmesi” projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programına dahil olabilmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) ve (p) bendi hükümleri gereği, Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karar alınmak üzere, yazımızın meclise havalesini arz ederim.Denilmektedir.                                                                                                                   

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 Yukarıda belirtilen İşletme Ruhsatlı Sahaların; “Termal Turizm Yatırımları Kapsamında Beş Jeotermal Kaynağın İrdelenmesi” projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programına dahil olmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) ve (p) bendi hükümleri gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.