Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :137                                                                                               

Karar Tarihi :09/09/2014           

KONUSU:

ORGANİZASYON ŞEMASININ GÜNCELLENMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereği 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Belediyemiz organizasyon şemasında bulunan Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı altında İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün kurulmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.