Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 137                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019, 2020 ve 2021 yılı programı dahilinde kesin projeleri tamamlanan ve 2019 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluğunda bulunan Muğla İli, Ula İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenleme Yapım İşi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2019 yılında %10’u (3.186.050,48 TL) ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi, 2020 yılı için %70’i (22.302.353,36 TL) ve 2021 yılı için %20’si (6.372.100,96 TL) ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

             Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09.07.2019 tarihli ve 18955236-841.02.01-E.3105 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.