Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :138                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          i) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına esas beş yıllık imar programına alınan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 581 ada, 12, 13, 61, 185 parseller ve 582 ada, 109 parsel ile 581 ada 196 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklifin görüşülmesi  

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

         12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-1195 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına esas beş yıllık imar programına alınan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 581 ada, 12, 13, 61, 185 parseller ve 582 ada, 109 parsel ile 581 ada 196 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklifin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-1195 sayılı yazısında;    

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.